Informace členům MO ČRS Kralovice pro rok 2022

Řádně vyplněné záznamy o úlovcích /za rok 2021/ a členskou legitimaci odevzdejte nejpozději do 15. ledna 2022 na adresu:

                                   MÍROVÁ 535, KRALOVICE

                 / DŮM NAPROTI MATEŘSKÉ ŠKOLCE /

Povolenky budou vydávány v Lidovém domě Kralovice v termínech:

Čtvrtek 6.ledna 2022 17.00 hod.-18.30 hod. KD Kralovice

Pondělí 24.ledna 2022 17.00 hod.-18.30 hod. KD Kralovice

Pondělí 7.února 2022 17.00 hod.-18.30 hod. KD Kralovice

Pátek 25.února 2022 17.00 hod.-18.30 hod. KD Kralovice

Pátek 29.dubna 2022 17.00 hod.-18.30 hod. KD Kralovice

Sobota 19.března 2022 po ukončení výroční členské schůze

V jiné dny po domluvě na telefonu 605112584.(SMS)

Poslední termín zaplacení členské známky je 30.dubna 2022.Nezaplacením členské známky ve stanoveném termínu členství z a n i k á . Při výdeji povolenky musí každý předložit platnou členskou legitimaci /pokud nebyla odevzdána s úlovkovým lístkem/ a platný rybářský lístek.

Kdo má vydanou legitimaci v roce 2009 a starší, předloží fotku, aby mohla být vydána legitimace nová.

Výše plateb pro rok 2022

Zápisné děti do 15ti let 300,- Kč

Zápisné od 15-18 let 100,- Kč

Zápisné od 18ti let 500,- Kč

Členský příspěvek dospělí 500,- Kč

Členský příspěvek 15-18 let 200,- Kč

Členský příspěvek 6-15 let 100,- Kč

Úhrada za krmení /všechny kategorie/ 100,- Kč,nebo 50 kg obilí,nebo 10 kg chleba

Nová legitimace 5,- Kč

Poplatek za brigádnické hodiny/SHR/ 500,- Kč

Částka 500,-Kč za brigádnické hodiny/SHR/ se platí při výdeji povolenky.

Tuto částku neplatí mládež do 18 let, držitelé průkazu ZTP a ZTPP , důchodci kteří v roce 2022 dovrší 70 let věku a jsou členy naší MO minimálně tři roky a členové, kteří splnili podmínky usnesení z mimořádné členské schůze, konané v prosinci 2009.(platí organizace)

Ceny povolenek pro rok 2022

Územní krajská celosvazová

Mimopstruhová pstruhová mimopstruhová pstruhová

Roční – dospělí 1.400,- 1.400,- 2.550,- 2.650,-

Roční ZTP,ml. 700,- 700,- 1.450,- 1.500,-

Roční-ml.do 15 250,- 250,- 650,- 700,-

Noví členové a mládež budou absolvovat vstupní školení, které se bude konat dle upřesnění.

       Za MO ČRS Kralovice

       Oldřich Mudra – předseda MO

TATO INFORMACE SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO POZVÁNKA NA VÝROČNÍ

ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 19. BŘEZNA 2022 V LIDOVÉM DOMĚ V KRALOVICÍCH OD 09.00 HODIN.