Historie MO Kralovice

 

Začátky organizovaného rybaření se datují již o několik let

zpět a to do roku 1960, kdy 12 ,,nadšenců“ zakládá 

,,Kroužek rybářů při ROH Kralovice,, a začíná budovat první 

vodní nádrž - Člunek. 

 

Mezi 12 zakládajících členů patří: 

p.Fiala Josef, p.Světlík Karel, p.Enžl Bohumil, p.Roub Václav 

p.Viduna Lenek, p.Lavička Kamil, p.Burger, p.Knop Rudolf 

p.Svatoš Josef, p.Janovský Václav, p.Světlík Vladimír, 

p.Pravec Jiří. 

 

Do roku 1965 získali členové 2 rybníky / Buček I,II / a do

začátku sedmdesátých let bylo již rybníků 10. Jejich celková 

výměra byla 15,3 hektaru a pořizovací hodnota činila

454.000,- korun. 

Jako zajímavost zde uvádím jejich pořizovací hodnotu.

1. Člunek 0,4 ha - 15 000 Kčs                 2. Buček I. 0,8 ha - 30 000 Kčs

3. Buček II. 0,5 ha - 18 000 Kčs              4. Vožehák 4,5 ha - 135 000 Kčs

5. K-I. 0,5 ha - 17 000 Kčs                      6. KD II 0,6 ha - 18 000 Kčs

7. KD III. 0,2 ha - 6 000 Kčs                    8. KD IV 1,0 ha - 25 000 Kčs

9. Libyně 6,0 ha - 152 000 Kčs             10. Pivovárek 0,8 ha - 38 000 Kčs

 

V roce 1965 dosáhl počet členů kroužku 36 a projevila se  

snaha o založení rybářské organizace. Po téměř roce usilovného jednání

byla konečně 13.listopadu 1965 ustanovena MÍSTNÍ ORGANIZACE

ČESKÉHO RYBAŘSKÉHO SVAZU v Kralovicích. 

 

Po založení organizace se ještě do konce roku zvyšuje počet 

členů na 55. Zakládající výbor pracoval v tomto složení: 

Předseda:                    Knop Rudolf                   Kralovice

Místopředseda:          Pyrgel Václav                 Kralovice

Jednatel :                     Pravec Jiří                       Kralovice

Hospodář :                  Štrunc Jaroslav              Kralovice

Účetní :                        Šapovalov Jiří                 Kožlany

Pokladník :                  Viduna Lenek                 Kralovice

Zást.  Hospodáře :     Světlík Karel                   Kralovice

                                      Roub Václav                   Kralovice

Ref. čistoty vod :         Morysek Bohuslav        Kralovice

Ref. kultury :                Dvořáček Pavel             Kralovice

Ref. pro mládež :        Knop Josef                      Kralovice

Rybářský patolog :     Pánovec František        Kralovice

 

V revizní komisi pracovali : 

Předseda :                 Nový Miroslav                Kralovice

Členové :                   Vopat Lumír                   Kožlany

                                  Zábranský Oldřich          Kozojedy

 

 

V dalších letech se práce organizace zaměřovala zejména na 

produkci kapra, údržbu rybníků a práci s mládeží. 

O aktivitě MO ČRS svědčí následující přehled:

ROK          VÝROBA RYB V RYBNÍCÍCH          ULOVENO RYBÁŘI          POČET BRIGÁD          POČET ČLENŮ

1966                            804 kg                                      642 kg                             1110 hod                          55

1967                          1150 kg                                      874 kg                             1251 hod                          82

1968                          1230 kg                                    1046 kg                             1452 hod                          91

1969                          1504 kg                                    1441 kg                             1569 hod                        110 

1970                          1616 kg                                    1506 kg                               940 hod                          72

1971                          1723 kg                                    1335 kg                             2183 hod                          84

1972                          1496 kg                                    1406 kg                             1794 hod                          85

1973                          2085 kg                                    1568 kg                             2150 hod                          94

1974                          1404 kg                                    1725 kg                             1720 hod                        110

 

V sedmdesátých letech se počet členů udržoval kolem

stovky, k výraznějšímu nárůstu došlo v osmdesátých a 

devadesátých letech, kdy měla organizace stabilně kolem 

200 členů, mimo mládeže. Kroužky mládeže, které pracovaly 

v Kralovicích, Kožlanech a Kozojedech čítaly mezi 70-90 

členy. 

 

Za posledních 20 let se počet členů udržuje kolem 170, 

však škoda, že poměrně razantně ubývá nejmladších - jejich 

počet je posledních několik let kolem třiceti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  významní členové - zleva Josef Svaroš a František Šubert          

 

V osmdesátých a devadesátých letech se do činnosti

organizace zapojují další členové, namátkou p.Karlík, Mudra, 

Dufek, Kounovský, Vaňourek, Titěra, Sládek, Šrámek, 

Bouzek, Vasmucius, Scheiner, Trousil, Helebrant, Polívka 

a mnoho dalších. Jejich činnost spočívala v postupném 

získávání vodních ploch, produkci ryb, práci s mládeží a 

v dalších letech k majetkoprávnímu vypořádání 

s majiteli pozemku, na kterých máme naše vodní plochy. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  rybník "Vožehák" Kožlany, výměra 4,5 ha             

Zde naší organizaci velmi pomohlo rozhodnutí Zastupitelstva 

města Kralovic o pronájmu rybníka Červená hora. Bez této 

vodní plochy, kde můžeme vypěstovat tržní rybu a z jejího 

následného prodeje organizace žije, by činnost byla 

prakticky nemožná. 

Díky obětavosti a aktivitě členů, která není v dnešních 

podmínkách v žádném případě samozřejmostí a významnou 

měrou zasahuje do jejich volného času, se daří naprostou 

většinu plánovaných úkolů plnit.

 

  Josef Scheiner               

Pravidelně naši členové odpracují na rybnících mezi 2-3 

tisíci brigádnických hodin, jedná se zejména o údržbu

rybníků a pozemků kolem nich, účast na výlovech a práci 

s dětmi. 

Výbor místní organizace pracuje mnoho let ve stabilizované 

podobě, postupně dochází k obměně funkcí - většinou 

z důvodu odchodu členů výboru do zasloužilého odpočinku 

Místní organizace Českého rybářského svazu v Kralovicích 

nepatří mezi ty nejstarší v rámci Plzeňského kraje, ale svojí 

činností si získala respekt a uznání u Územního svazu a mám 

za to, že i oblibu u široké veřejnosti. 

Výlov - Červená Hora 2014