legitimace

Členský příspěvek   

Členský příspěvek je stanoven v následující výši:(OD 2023)

dospělí - 700 Kč
mládež od 16 do 18 let - 300 Kč
děti do 15 let - 150 Kč


Výše členského příspěvku je jednotná pro všechny místní organizace ČRS. 

!!Nejzazší termín pro uhrazení členského příspěvku je 30. duben.!!

 

Brigády

Součástí povinností řádného člena ČRS je splnit povinnost brigády. Ty je zpravidla možné buď odpracovat, nebo uhradit v hotovosti. Výše brigád je stanovena místní organizací, které je rybář členem. Odvíjí se zejména od toho, zda tato organizace hospodaří na revíru nebo provozuje rybochov.

Orientační výše brigád (v penežním vyjádření) se pohybuje mezi 200 a 1000 Kč za rok.

U nás (ČRS MO Kralovice) je výše brigád 500 Kč za rok.

RL

Rybářský lístek

RL je povinným poplatkem státu za možnost lovit ryby na území ČR. Vydává se na dobu 1, 3 nebo 10 let; od roku 2017 je také možné zakoupit RL na dobu neurčitou. Pro jeho získání je nutné doložit složení znalostních zkoušek. Pro cizince a příležitostné rybáře je od roku 2017 možné zakoupit RL na 30 dní bez vykonání zkoušky.

RL vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště žadatele. 

 

povolenka

Povolenka k lovu

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. Platnost je nejdéle na 1 kalendářní rok.

Povolenku vydává místní organizace ČRS, ve které je člen organizován. Více o cenách najdete zde.

 

Máte-li otázky jak se k nám přidat, kontaktujte Tibor Šrámek